• +91 9082381814
  • support@mylibrarywala.com

Attention : Books ordered after 7 PM will be delivered a day after

Kosala (कोसला)

  Popular Prakashan

 265

 978-81-7185-711-1

 ₹225

 Paper Back

 335 Gm

 3

 3


‘कोसला’ वयाच्या अठराव्या वर्षी भेटली. कादंबरीला आता पन्नास वर्षे झाली. पूर्वी वाचलेले कित्येक लेखक वाढत्या वयाबरोबर आणि काळ परिस्थिती बदलल्यावर मागे पडले. आवडेनासे झाले तसं ‘कोसला’ चं झाल नाही अभिजातपणाचा हा एक पैलू असावा. जगण्याच्या या पन्नास वर्षाच्या ओघात कायम ती जवळ राहिली. आयुष्यातल्या सगळ्या बर्‍या-वाईट प्रसंगात पांडुरंगाचा हुंकार ऎकू येत राहिला. एखादं पुस्तक असं संपूर्ण व्यापून राहावं ही आश्चर्याचीच बाब आहे. आता तर माझी खात्रीच झाली आहे की जग सोडताना मला ‘कोसला’ आठवेल.

please login to review product

no review added

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get latest Update