• +91 9082381814
  • support@mylibrarywala.com

Attention : Books ordered after 7 PM will be delivered a day after

Prakashvaata (प्रकाशवाटा)

  Samkalin Prakashan

 155

 

 ₹200

 Paper Back

 202 Gm

 8

 8


हेमलकसाला आम्ही ज्या विपरीत परिस्थितीत काम करत होतो ते पाहून लोक आम्हाला वनवासातल्या राम-सीतेची उपमा द्यायचे. पण मी तर म्हणतो, की सीतेला सोनेरी हरणाच्या कातड्याचा तरी मोह झाला होता. मंदाला मात्र कसलाच मोह कधीही झाला नाही. अबोलपणे पण खंबीरपणे ती आयुष्यभर काम करत राहिली.

please login to review product

no review added

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get latest Update